Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

10 siste Twitter-meldinger fra Vegtrafikksentralen.

FV44 ved Sveigeskogen i Flekkefjord: Åpen for fri ferdsel.

FV44 ved Sveigeskogen i Flekkefjord: Manuell dirigering på stedet.

FV44 ved Sveigeskogen i Flekkefjord: Stengt på grunn av et trafikkuhell.

Ev134 #Oslofjordtunnelen Frogn/Asker i Viken: Tunnelen forblir stengt i begge retninger frem til 09aug grunnet utbedring av skader som følge av brannen 02. august.

E18 i Porsgrunn: Åpen for trafikk etter trafikkuhell.

E18 i Porsgrunn: Stengt mellom [51] Kjørholtkrysset og [50] Skjelsvikkrysset i nordgående retning på grunn av trafikkuhell. Omkjøring er skiltet.

Ev. 134 #Oslofjordtunnelen i Viken: stengt i begge retninger pga røykutvikling i et vogntog.

E18 Mellom Tangen krysset og Gjerdemyra krysset i Kragerø kommune, skadet elg til hinder er nå fjernet.

E18 Mellom Tangen krysset og Gjerdemyra krysset i Kragerø kommune, skadet elg til hinder. Viltnemda er på saken.

E18 Kleivenetunnelen, i Drammen kommune i retning Oslo, åpen for trafikk etter bilberging.

Fv 4154 Øvre Drangeid, på strekningen Øvre Drangeid - Lilledranga (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 20.08.2021 15:00
Fv 494 Ytre Strømme, på strekningen Strømme - Korsvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.06.2021 09:00 Gjelder til: 18.08.2021 06:00
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2021 01:54 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Fv 3560 Libru - Assev, på strekningen Libru - Assev (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 04.03.2021 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
Fv 415 Fianesvingen, på strekningen Rislandsfeta - Fiane (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra: 29.03.2021 07:00 Gjelder til: 05.11.2021 15:30
Fv 460 Valle kirke, forbindelsesveg, på strekningen Tjømskrysset - Valle (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.04.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 15:00
Fv 421 Amtmannsvingen - Sandvad, i Tvedestrand kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2021 08:00 Gjelder til: 31.08.2021 20:00
Fv 405 Vennesla, på strekningen Mosby - Vegusdal (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.05.2021 09:00 Gjelder til: 01.10.2021 06:00
Fv 455 Lindland, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2021 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 23:59
Rv 9 Besteland - Helle, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 30.05.2021 12:00 Gjelder til: 15.08.2021 12:00
Fv 4234 Brennåsen - Tangvall (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Fv 975 Svartevatn, på strekningen Svartevatn - Suleskard (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 04.06.2021 17:46 Gjelder til: 30.11.2021 23:59
Fv 468 Svartevass-stranda, på strekningen Tonstad - Svartevatn (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 03.05.2021 00:00 Gjelder til: 30.11.2021 23:59
Fv 3590 Elim - His haveby øst, i Arendal kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 12:00 Gjelder til: 10.10.2021 14:00
Fv 42 Myklebostad - Vegusdal (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 16.06.2021 06:00 Gjelder til: 13.08.2021 23:00
Fv 468 Tjomli - Tonstad, på strekningen Tonstad - Svartevatn (Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 08.07.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 20:00
Fv 420 Sangereid - Sangereidkilen, i Lillesand kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2021 07:00 Gjelder til: 06.08.2021 17:00
Fv 407 Rannekleivkrysset, på strekningen Vik skole - Strømmen (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 15.08.2021 22:00
Fv 407 Rannekleivkrysset, på strekningen Vik skole - Strømmen (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2021 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 15:00
Fv 3936 Koland - Finsland kirke, på strekningen Brandsvoll - Koland (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 14.07.2021 15:10 Gjelder til: 10.08.2021 20:00
Fv 3796 Hornnes gamlehjem, i Evje og Hornnes kommune (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 11.08.2021 07:00 Gjelder til: 11.08.2021 19:00
Fv 42 Vegusdal, på strekningen Evje - Arendal (Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 10.08.2021 19:00
Fv 3754 Birkeland, på strekningen Jordbruna - Birkeland (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.07.2021 09:00 Gjelder til: 13.08.2021 15:00
Fv 45 Svartevatn - Mulen, på strekningen Hunnedalsvegen (Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.05.2021 00:00 Gjelder til: 30.11.2021 23:59
Ev 39 Reibakken, på strekningen Mandal - Flekkefjord (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.08.2021 21:00 Gjelder til: 31.08.2021 06:00
Ev 18 Grimstadporten, på strekningen Kristiansand - Arendal (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2021 21:00 Gjelder til: 06.08.2021 06:00
Fv 471 Gartnerløkka, på strekningen Kristiansand - Oddernes (Agder)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.08.2021 22:00 Gjelder til: 01.10.2021 23:59
Fv 421 Harebakkenkrysset, på strekningen Arendal - Lunde (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2021 12:00 Gjelder til: 09.08.2021 15:00
Ev 18 Bjørkestø - [66] Lundekrysset, på strekningen Arendal - Larvik (Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.08.2021 19:00 Gjelder til: 01.10.2021 06:00
Rv 9 Nomeland, på strekningen Evje - Haukeligrend (Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.08.2021 07:00 Gjelder til: 01.12.2021 19:00
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Agder)
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no

E18 - Oddernesbroa

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E18 - Gartnerløkka

Webkamera fra Fædrelandsvennen


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no

 

KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Mer sanntidsinformasjon om Go-Aheads rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Trafikkmeldinger Bane NOR

Drammenbanen: Lysaker - Sandvika arbeid på sporet
Frem til mandag 9. august utfører vi arbeid på sporet mellom Lysaker og Sandvika. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: August 3, 2021, 8:10 am
Vestfoldbanen: Skien - Tønsberg
Det er stengt mellom Skien og Tønsberg pga. lynnedslag som forårsaket brann i teknisk rom på Sandefjord stasjon. Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det tar før strekningen er åpen.
Posted: August 2, 2021, 3:48 pm
Gjøvikbanen: Gjøvik og Eina arbeid på sporet
Frem til fredag 6. August mellom kl. 07:55 -14:35 utfører vi arbeid på sporet mellom Gjøvik og Eina. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: August 2, 2021, 8:50 am
Drammenbanen og Askerbanen: Asker–Drammen arbeid på sporet
Frem til mandag 9. august kl. 02:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Asker og Drammen. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: August 2, 2021, 3:00 am
Østfoldbanen: Oslo S-Mysen/Rakkestad og Oslo S-Rygge arbeid på sporet
Frem til mandag 09. august kl. 02:00 utfører vi arbeid på sporet mellom Oslo S-Mysen/Rakkestad og Oslo S-Rygge. Strekningene er stengt for trafikk.
Posted: July 24, 2021, 3:00 am
Dovrebanen: Trondheim–Støren arbeid på sporet
Frem til søndag 15. august utfører vi arbeid på sporet mellom Trondheim og Støren. Søndag og mandag mellom kl. 09:05–13:19, og tirsdag til lørdag mellom kl. 10:25 - 13:19. Strekningen er stengt for trafikk.
Posted: July 11, 2021, 10:05 am
Tilløp til solslyng
Pga. høye temperaturer vil det være tilløp til solslyng på flere av våre banestrekninger. Enkelte forsinkelser kan oppstå som følge av dette.
Posted: July 6, 2021, 12:11 pm
Korona covid-19: Status
Vi ber deg om å følge viktige råd for smittevern før, under og etter togturen. Noen av togselskapene kjører med færre avganger enn vanlig som følge av koronaviruset.
Posted: April 29, 2021, 9:30 pm


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk


AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Boreal har rutekjøring i store deler av Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk. Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | Trafikkmeldinger | Reiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord Line | Bestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand