• lørdag

  • Lett regn
  • 5 °C
  • søndag

  • Lette regnbyger
  • 3 °C
  • mandag

  • Skyet
  • 3 °C

Trafikkportal

BILTRAFIKK

Bompenger

5 siste lokale trafikknyheter fra Twitter

Send oss dine trafikktips

Vet du noe vi ikke vet? Tips KRS247.NO om traffikale avvik i Kristiansand og omegn.

Telefon: +47 380 20 888
SMS: kodeord METRO til 2105
Twitter: #sørtrafikk

SEND TIPS NÅ

Ev 39 Skjeggestadtunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2019 23:30 Gjelder til: 19.12.2019 06:00
Ev 39 Vågsbygdporten, på strekningen Kristiansand - Mandal, i retning mot Mandal (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.12.2019 22:00 Gjelder til: 17.12.2019 06:00
Fv 456 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune, i retning mot vest (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.12.2019 22:00 Gjelder til: 17.12.2019 06:00
Ev 39 Hanneviktunnelen, på strekningen Mandal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.12.2019 00:00 Gjelder til: 16.12.2019 06:00
Fv 456 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune, i retning mot øst (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.12.2019 22:00 Gjelder til: 16.12.2019 06:00
Fv 3968 Åros bru, i Søgne kommune (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.12.2019 07:00 Gjelder til: 18.12.2019 17:00
Ev 18 Varoddbrua, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.12.2019 21:00 Gjelder til: 16.12.2019 23:30
Fv 456 Stokkeland bru, i Søgne kommune (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Manuell dirigering om Gamle Årosvei. Åpnes som avtalt for rutebuss visse tider. Gjelder fra: 17.12.2019 09:00 Gjelder til: 17.12.2019 20:00
Fv 43 Fossjordet - Kjørrefjord, på strekningen Lista - Skeie (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 15:00
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2019 00:01 Gjelder til: 18.12.2019 04:00
Rv 41 Lauvåsen - Hamresanden, på strekningen Timenes - Åmli (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 21:00 Gjelder til: 23.12.2019 06:00
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Fv 484 Tordenskjolds gate, på strekningen Dronningens gate - Tordenskjolds gate (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2019 18:00 Gjelder til: 17.12.2019 23:30
Fv 42 Gåsehellertunnelen - Bjørkåstunnelen, på strekningen Tonstad - Steinsland (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2019 09:00 Gjelder til: 17.12.2019 19:00
Fv 405 Vennesla, på strekningen Mosby - Solheim (Aust-Agder grense), i retning mot Vennesla (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2019 21:00 Gjelder til: 18.12.2019 06:00
Fv 453 Ålefjær - Øygarden, på strekningen Hunsfoss - Ryen (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.12.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 15:00
Ev 39 Austadtunnelen - Logatunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og spesialtransport kan passere. Gjelder fra: 18.12.2019 21:00 Gjelder til: 19.12.2019 06:00
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
Ev 39 Hannevika - Brennåsen (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Fv 3973 Skoge - Lindland, i Mandal kommune (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 28.11.2019 07:00 Gjelder til: 19.11.2020 20:00
Fv 459 Døle bru, på strekningen Ytre Nøding - Døle bru (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
Ev 18 [91] Strømmekrysset, på strekningen Kristiansand - Arendal (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.11.2019 20:00 Gjelder til: 01.04.2020 12:00
Fv 4012 Manneråk - Galteråsen, på strekningen Spilling - Heddeland (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:00 til 23:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 25.11.2019 06:00 Gjelder til: 15.01.2020 23:00
Fv 496 Sømskrysset, på strekningen Rona - Drange (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak 2,95m. Gjelder fra: 22.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Fv 3962 Toftelandsveien, på strekningen Toftelandsveien - Klepland (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 21:00
Ev 39 Rosseland - Tangvall, på strekningen Kristiansand - Mandal (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Fv 460 Lonestranda - Vigeland, på strekningen Lindesnes - Håland (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.09.2019 09:00 Gjelder til: 15.05.2020 06:00
Fv 465 Kleventunnelen - Hangelandsspeilen, på strekningen Feda - Risnes bru (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering. etter behov mellom 07.00 og 17.00. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 15.12.2019 23:59
Ev 18 [90] Timeneskrysset - Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 12:00 Gjelder til: 31.12.2019 12:00
Ev 39 Tangvallkrysset - Døle bru, på strekningen Kristiansand - Mandal (Vest-Agder)
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 23.03.2019 05:22 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Ev 18 [92] Sømkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Arendal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00

Sanntidsinformasjon er levert av Statens Vegvesen


Rv 9 Hovden - Haukeli (Aust-Agder/Telemark)
Vær- og føreforhold: Stort sett snødekke. Gjelder fra: 14.12.2019 06:18

Sanntidsinformasjon er levert av Statens VegvesenRV9 -Dalehefte

Webkamera fra www.vegvesen.no


E18 - Studevann

Webkamera fra www.vegvesen.no


E39 - Fidjane

Webkamera fra www.vegvesen.no


KOLLEKTIVTRAFIKK

kollektivtrafikk


Avganger og ankomster fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Sanntidsinformasjon er levert av Avinor

Mer informasjon om Kristiansand Lufthavn, Kjevik
krslfthavnKristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for sentrum i Kristiansand. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Sørlandets eneste lufthavn har i dag blant annet ruteforbindelser med Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, København, Amsterdam og til Gdansk i Polen. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Avganger fra Kjevik | Ankomster til Kjevik | Direkteruter fra Kjevik | Om Kjevik flyplass

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
4657 Kjevik


Ankomster Kristiansand stasjon

Avganger Kristiansand stasjon

Mer sanntidsinformasjon om NSBs rutetider finner du på Jernbaneverkets nettsider

Mer informasjon om NSB Krstiansand

NSB Kristiansand
Kristiansand stasjon
ligger 365,29 kilometer fra Oslo. Stasjonen ligger 5,5 meter over havet. Den ble åpnet i 1895 da Setesdalsbanen ble åpnet fra Kristiansand til Byglandsfjord. Sørlandsbanen ble åpnet til Kristiansand i 1938. På Kristiansand stasjon må persontogene som skal videre i retning Oslo eller Stavanger skifte kjøreretning.

Er toget i rute? | Rutetabell for NSBBestill billetter | Om Kristiansand Stasjon

NSB Kristiansand
Vestre Strandgt. 43,
4612 Kristiansand


Avganger fra Kristiansand rutebilstasjon

Avganger til/fra Sørlandssenteret øst

Avganger til/fra Bellevue

Avganger til/fra Vennesla sentrum

Avganger til/fra Tangvall

Mer trafikkinformasjon fra Agder Kollektivtrafikk finner du på deres nettsider

Mer informasjon om Agder Kollektivtrafikk

rutebilen_krs
AKT
er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Vest-Agder. Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Nettbuss Sør har rutekjøring i store deler av Vest-Agder på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk.  Du kan også ringe 177 for ruteopplysninger.

Rutetabell i PDF | TrafikkmeldingerReiseplanlegger fra AKT | Bestill billetter

Agder Kollektivtrafikk
Tollbodgaten 22,
4611 Kristiansand

Kristiansand Rutebilstasjon
Vestre Strandgate 33
4611 Kristiansand

Sanntidsruteinformasjon fra Color Line finner du her og fra Fjord Line her

Mer informasjon om Kristiansand Ferjeterminal

ferjeterminalen
Fergeterminalen
ligger i bykjernen, og har direkte og enkel tilknytning til E39 (vest), Rv9 (nord), og E18 (øst). Fergeterminalen i Kristiansand blir benyttet av flere rederier, og har daglige avganger til og fra kontinentet. Annen infrastruktur som buss, jernbane og taxi finnes i umiddelbar nærhet. Fergeforbindelsene til og fra Kristiansand er en av Norges viktigste innfallsporter for turisme. Terminalen håndterer ca. 1,2 millioner passasjerer i året.

Ruteinfo fra Color Line | Ruteinfo fra Fjord LineBestill billetter | Color Line | Bestill billetter | Fjord Line

Ferjeterminalen Kristiansand
Vestre Strandgt. 31,
4612 Kristiansand