KRS247.no

Henter værvarsel...

Hvis terrassebordene er gamle og har fått en slitt og ujevn overflate, er det anbefalt å slipe terrassegulvet. Terrassegulv og trapper utendørs er nemlig langt mer utsatt for slitasje enn alt annet treverk i boligen din. Det er fuktutsatt fordi vann blir liggende på horisontale flater i stedet for å renne av, slik det gjør av husveggene.

Om terrassen er i tillegg er plassert på husets solside blir terrassegulvet utsatt for store variasjoner – fra øsende regn til stekende varme.

Stort sett holder det å vaske terrassen godt en gang i året. Har du beiset den, må dette også gjentas med jevne mellomrom, men en gang iblant kan det lønne seg å gjøre det lille ekstra. Slitne terrassebord som begynner å flise seg er ikke stas for bare føtter – det slipper også inn unødvendig mye fukt. En enkel måte å bøte på dette er å slipe terrassen, og er du litt hendig, kan du gjøre det selv.

Før du går i gang er det lurt å følge med på værmeldingen. Det er viktig at terrassebordene som skal slipes er helt tørre når arbeidet tar til.

Dette trenger du:
For å slipe hovedflaten på terrassegulvet brukes en Lägler Profit gulvslipemaskin. Denne kommer ikke helt inn til rekkverket eller husveggen. Til denne jobben benyttes en Lagler Unico kantsliper. Det kan også være nyttig å ha for hånden en Fein hjørnesliper. Denne brukes på de stedene hvor kantsliperen ikke kommer til. Blant annet rundt gjerdestolper og lignende. Alle maskinene kan leies hos en utleieforretning.

Forsenk alle synlige spiker- eller skruehoder
Før du starter slipejobben må du flytte alt av utemøbler og andre løse hindringer. Rengjør deretter hele terrassen med en feiekost. Dessuten må du forsenke alle terrasseskruer med en skrudrill. Er terrassebordene spikret, må alle spikerhoder dores ned i treverket. Skruer eller spiker som stikker opp over bordenes overflate kan ødelegge slipetrommelen på gulvslipemaskinen. Gnister fra kan også antenne slipestøvet i støvposen.

Hvis terrassegulvet er jevnt, kan alle slipeomganger følge bordenes lengderetning. Normalt har terrassebord som har ligget en stund har gjerne vridd seg slik at de er blitt krumme. Da bør grunnslipingen gå diagonalt på bordretningen, før finsliping.

Gulvsliperen brukes først og man velger gjerne korning 36 til grovsliping. Det vil si at all gammel patina eller olje er slipt av.

Start slipingen i høyre hjørne
Start slipingen med utgangspunkt i et høyre hjørne av flaten som skal slipes. Når du starter maskinen må valsen våre løftet fra underlaget. Valsen slippes ned med en jevn bevegelse samtidig som du trekker maskinen bakover mot andre enden i et jevnt tempo. Du håndterer båndsliperen ved å trekke den etter deg.

Når du stopper med ryggen i motsatt ende, hever du valsen langsomt. Maskinen føres frem til utgangspunktet igjen med valsen hevet fra underlaget. Neste slipespor startes ved å overlappe det første med ca halve valsebredden. Fordi du må ha plass til å føre maskinen, vil ca. en meter av gulvet bli stående igjen uslipt. Denne stripen tar du til slutt, i motsatt retning. Når du har slipt over gulvet en gang, gjentar du prosessen med samme type papir til gulvet er fritt for behandlingsprodukter.

Deretter bruker du kantsliperen til å slipe randen langs kantene. Tilslutt varierer du mellom båndsliper og kantsliper, med forskjellige korninger på papiret under finslipingen opp til korning 80. Merk at finslipingen alltid foregår med terrassebordenes lengderetning. Hjørnene slipes når resten av gulvet er ferdig. Jo flere papirgrovheter du sliper med dess mindre fiberresing i treverket vil du få i etterkant. Vi anbefaler å slipe med korning 36 (Evt. 24 ved spesielt slitte gulv eller sterk krumming av bordene), deretter korning 50 og til slutt korning 80.

Merk deg følgende:

• Slipestøv kan selvantenne, så tøm støvposene for støv
• Ved oppstart må slipevalsen være hevet fra gulvflaten
• Stå aldri stille med slipemaskinen når slipevalsen sviver
• Båndslipere krever 16 A strøm