KRS247.no

Henter værvarsel...

Mobildekningen på Sørlandsbanen er ikke noe å skryte av. Kanskje ikke så rart med tanke på alle tunnelene, men utenom tunnelene skal du være heldig om du oppnår full dekning. Telenor er klar over dette og planlegger et dekningsløft.

I en pressemelding fra teleselskapet er det klart at NSB, Jernbaneverket og Telenor nå går sammen om å utvide 4G-nettet langs landets mest trafikkerte togstrekninger. I første omgang blir det bedring i områdene rundt Stavanger og Oslo, men arbeidet vil pågå over flere år og området rundt Kristiansand vil først få en utbygging i 2016 eller senere. Telenor skriver videre i pressemeldingen:

«Arbeidet for å bedre mobildekningen blir kostbart og krevende, og vil gå over flere år. Samarbeidet innebærer en felles prioritering og planlegging av hvilke strekninger som skal tas først, samordning av det arbeidet som skal utføres og felles overvåking og videreutvikling av løsningene. Målsettingen er å bygge ut basestasjoner og tilpasse togmateriellet med nødvendig utstyr strekning for strekning.

Telenor tar ansvar for å oppgradere og etablere basestasjoner langs togstrekningene. Alt arbeid i dette samarbeidet vil koordineres slik at satsingen blir i henhold til ønsket plan. Strekningsprioriteringen på dette arbeidet følger under.

NSB vil sørge for oppdatert mottaks- og sendeutstyr for mobildekning ombord i togene, og vil vedlikeholde og oppgradere dette utstyret slik at de reisende får en bedre mobildekning der det er mulig. Dette arbeidet foregår i god dialog med Telenor.

Jernbaneverket vil bistå med kompetanse og tilgang til områdene langs sporet. Det finnes allerede tunneldekning på store deler av de utvalgte strekningene, og alle nye tunneler bygges med nødvendig utstyr.»