Innlegg er tagget: små grep

Bli en snikmosjonist

Bli en snikmosjonist

Hvert skritt teller i jakten på å bli en god snikmosjonist. Da jeg studerte fysioterapi hadde vi kantine i sjette etasje, og forelesningssal i andre. Jeg husker dilemmaet hver morgen: skal jeg ta heisen eller trappene for å kjøpe med…