Innlegg er tagget: Randi Berge Wandrup

Hvem skal bestemme hva som bevares?

Hvem skal bestemme hva som bevares?

Det er tema når utbyggere, arkitekter og politikere skal samles i Kunsthallen i Kristiansand over biblioteket. Tollbodgata, bygg 32, går en usikker fremtid i møte. Flere mener noe om bygget og byplanlegging generelt. Randi Berge Wandrup, arrangementsansvarlig for Kristiansand Folkebibliotek,…