Innlegg er tagget: pod

– Vi ønsket videre bevæpning

– Vi ønsket videre bevæpning

Politimesteren i Agder, Kirsten Lindeberg, mener dagens videreføring av politiets bevæpning er i tråd med politimestrenes ønsker. – Vi er nødt til å forholde oss til en uendret trusselvurdering fra PST, sier politimesteren til KRS247. – Vårt hovedargument er at…