KRS247.no

Henter værvarsel...

Kriminalitet begått av ungdom under 18 år i Kristiansand er mer enn halvert i løpet av de siste seks årene.

I 2014 ble det registrert 46 færre saker sammenlignet med 2013. I samme periode har 25 færre ungdommer blitt registrert for lovbrudd.

Vi er meget godt fornøyd med at kriminaliteten blant unge under 18 år er redusert med 57 prosent de siste seks årene, og at andelen ungdom som er registrert med lovbrudd er redusert med 47 prosent. Det er en nasjonal trend at ungdomskriminaliteten går ned, men det er unikt at det er så stor nedgang i en by på vår størrelse, sier Ole Hortemo, politistasjonssjef i Kristiansand i en pressemelding.

Tallene blir presentert for formannskapet i Kristiansand i dag, og inngår som en del av samarbeidet mellom politiets forebyggende avsnitt og Kristiansand kommune.

– Nedgangen kan også ha sammenheng med at ungdom bruker mindre tid ute i det offentlige rom, sier Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team.

I trendapporten dokumenteres også andre utviklingstrekk. Blant annet at det er en økning i skadeverk, vinningskriminalitet og ran. Samtidig er det færre volds-, trafikk- og narkotikasaker sammenlignet med året før.

I rapporten står det at kommunen er bekymret for hasjbruk blant en del av ungdommene som skater. Det pekes på at det er lite voksenkontroll og voksenkontakt på de stedene der ungdom kan skate i det offentlige rom i Kristiansand.

Man kan også lese at barneverntjenesten opplever en økning i antall saker med familievold, hvor barn og unge blir utsatt for vold. Dette går på tvers av alder og rammer hele familien. Det er stor bekymring for hva familievold kan gi av skader for de involverte, både på kort og lang sikt. Det er en økt risiko for at disse barna på et senere tidspunkt i livet kan utøve vold. Tidlig innsats i tverretatlig samarbeid er av stor betydning i familievoldssaker.