Innlegg er tagget: Ole Hortemo

Mindre ungdomskriminalitet i Kristiansand

Mindre ungdomskriminalitet i Kristiansand

Kriminalitet begått av ungdom under 18 år i Kristiansand er mer enn halvert i løpet av de siste seks årene. I 2014 ble det registrert 46 færre saker sammenlignet med 2013. I samme periode har 25 færre ungdommer blitt registrert…