Innlegg er tagget: Odel

Vil beholde konsesjonslov og boplikt

Vil beholde konsesjonslov og boplikt

Fylkesutvalget fulgte i går, mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, opp et forslag til høringsuttalelse fra fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen, hvor Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at konsesjonsloven og boplikten inntil videre opprettholdes.  I uttalelsen poengteres det at ved en eventuell endring…