Innlegg er tagget: mattilsynet

Skjerper rutinene

Skjerper rutinene

Kristiansand Kommune styrker nå rutinene for servering og tilberedning av mat på sykehjemmene, etter at Mattilsynet har påpekt mangler. Det melder kommunen på egne nettsider. Mattilsynet har blant annet avslørt at mottakskjøkken ikke har risikovurdert alle serverings og mattilberedningsledd, og…

Jubler for dyrepolitiordning

Jubler for dyrepolitiordning

Dyrenes Beskytter i Kristiansand synes prøveordningen med dyrepoliti i Norge er en lysende idé. Styreleder Arnfrid Robstad håper bare at ordningen blir kløktig håndtert og styrt. – Per i dag er det altfor personavhengig. Hvem tar telefonen? Hvilken jurist tar…