Innlegg er tagget: Lars Dahle

– Rettigheter står mot hverandre

– Rettigheter står mot hverandre

Viserektor ved NLA Gimlekollen, Lars Dahle, mener kjernen i debatten rundt verdidokumentet til NLA ligger i å finne ut hvordan man kan leve med forskjeller med gjensidig respekt og debatt. – Her ser vi at rettigheten mot diskriminering står på…

– Dette er først og fremst symbolpolitikk

– Dette er først og fremst symbolpolitikk

Blasfemiparagrafen er fjernet fra norsk lov. Loven har vært relativt sovende de siste årene, men viserektor ved NLA Gimlekollen mener dette er det siste tegnet i rekken. – Dette er en symbolsak i realiteten. Dette har ingen reell betydning. Jeg…