Innlegg er tagget: idrettsetaten

Spillemidler for Sparebanken Sør Arena?

Spillemidler for Sparebanken Sør Arena?

Kristiansand kommune skal søke Kulturdepartementet om 4,5 millioner kroner i spillemidler. Kommunen kan gjøre dette når de eier anlegget, og banen også karakteriseres som breddeidrettsbane. – Det åpnet seg en mulighet etter at det ble lagt kunstgress på banen og…