Innlegg er tagget: HD Radio

Ønsker å teste helt ny radioteknologi i Kristiansand

Ønsker å teste helt ny radioteknologi i Kristiansand

Teknisk utvalg i Norsk Lokalradioforbund har rettet en forespørsel til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om tillatelse til å starte testsendinger med HD Radio i Kristiansand. Målet er at myndighetene skal få mulighet til å teste systemet og deretter gjøre en vurdering…