Innlegg er tagget: Havna

Svak nedgang for havna

Svak nedgang for havna

Sammenlignet med tredje kvartal i 2013 hadde Kristiansand Havn en svak nedgang i antall passasjerer og mengde gods som ble fraktet til og fra havne i tredje kvartal i fjor. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.  Assisterende Havnedirektør Thomas Granfeldt…