KRS247.no

Henter værvarsel...

Fra 1. april 2015 skal Fylkesmannen i Vest-Agder i gang med forsøksordning der innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven fra statlige etater samordnes, melder Fylkesmannen.

Samtidig skal Fylkesmannen sortere bort innsigelser som ikke anses som viktige.

Fylkesmannen i Vest-Agder er pekt ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å prøve ut ordningen, og formålet er å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker, samt et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter.

En eventuell videre samordning vil gjøres av det nye embetet, etter sammenslåingen av de to fylkesmannsembetene fra 1. januar 2016.