Innlegg er tagget: Forskningsrådet

Håper Sørlandet siteres hele verden over

Håper Sørlandet siteres hele verden over

Når Teknova tildeles mellom 15 og 20 millioner kroner for å lede et forskningsprosjekt innen metallurgi-bransjen, håper sjefsforsker hos Teknova, Svenn Anton Halvorsen, at prosjektet skaper ringvirkninger i en hel bransje. – Det er klart at noe helt banebrytende er…