KRS247.no

Henter værvarsel...

Nordisk Film har inngått avtale med Kristiansand Kino Holding AS om å kjøpe 49 prosent av aksjene i KinoSør AS. Forhandlinger med flere interessenter har pågått siden april i følge en pressemelding fra Kristiansand Kino.

Politikerne i bystyret i Kristiansand vedtok i fjor høst å starte en prosess med tanke på salg av 49 prosent av aksjene i KinoSør AS.

Det har vært gjennomført forhandlinger med to interessenter i løpet av våren, og det ble mottatt endelig bud fra begge disse 26. juni. Etter en samlet vurdering har styret i Kristiansand Kino Holding AS valgt å inngå en avtale med Nordisk Film.

Styreleder i Kristiansand Kino Holding AS, Espen Saga, sier i pressemeldingen at han er godt fornøyd med avtalen som nå foreligger.

– Vi opplever Nordisk Film som en solid, langsiktig og strategisk samarbeidspartner for KinoSør, og de har et genuint ønske om å bidra til å videreutvikle filmtilbudet i regionen på en positiv måte, sier Saga.

Han sier at man også har fått på plass en avtale som ivaretar de forholdene som lå til grunn for bystyrets beslutning, nemlig å sikre et bredt filmtilbud i tråd med konsesjonen, videreføre Barnefilmfestivalen og å beholde både ledelsen og den film- og kinofaglige kompetansen lokalt.