KRS247.no

Henter værvarsel...

Fjellstubber og mindre steiner kan ofte være en begrensning for å få utført ønskede byggeprosjekter. Mange tror at det å fjerne fjell og steiner er en oppgave for proffene. Det er faktisk ikke slik. Visste du at det finnes kjemi som kan sprekke opp fjell og steiner helt lydløst?

På markedet i dag finnes det spesialsement som blandet med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk og som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell eller betong. Massen kan benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.

Det er i alle fall hva produsentene lover.

Det er to forskjellige leverandører av slik sement på markedet i dag. Det er Heydi Trollkraft og Fjellsprekk. Vi har testet sistnevnte.

I vår test skulle vi fjerne et lite fjellutspring langs ytterveggen på hytta. Dette utspringet hadde feil fall, noe som ledet regnvannet inn mot hytteveggen og ikke fra den. Dermed måtte det fjernes og det kant i kant med grunnmuren. Dette er en type jobb som ikke kunne utføres ved hjelp av dynamitt.

Forarbeid før spregning
Før spesialsementen kunne blandes måtte vi bore huller med en fjellboremaskin. Det første vi gjorde var å renske fjellet fri for løsmasser. Deretter analyserete vi hvordan det er hensiktsmessig å bore hullene. På pakningen står det at man bør unngå å bore i sprekker, hvis man ikke skal splitte langs hele sprekken. For vår del ved avslutning mot vegg, var det mest hensiktsmessig å sømbore så nærme som mulig.

Ved splitting av fjell bør man underbore 5-10 cm for å få med seg alt mellom hullene. Man bør også passe på at man har godt utslag i fronten av hullene. Vær oppmerksom på at dersom det er mye sprekker i fjellet kan disse i noen grad oppta ekspansjonen og redusere virkningen. I vårt prosjekt boret vi 5 huller med en avstand på ca 15 cm mellom hvert hull. Hullene var 40 cm dype, da vi ønsket å fjerne fjellet i en dybde på ca 30 cm.

Fremgangsmåte
Sementen blandes sammen med vann med visp på drill eller mørtelmikser. I følge leverandøren er det svært viktig å følge blandeforhold som står på posen. Det er også veldig viktig å passe på at alt blir blandet, og ingenting blir liggende igjen i kantene eller i bunnen.Det lærte vi den på den harde måten.

Passende blandetid er ca 2 minutter. Etter det har man maksimalt 5 minutter på å fylle hullene, så derfor bør alt være klargjort på forhånd. Vask bøtte og utstyr grundig med rent vann mellom hver blanding. Ferdig blandet masse skal ha en konsistens som en dressing. Dette tømmes rett i hullene. Vi brukte en trakt til denne jobben.

Det er noen forholdsregler å ta hensyn til før fylling. Om solen har varmet fjellet mye, kan temperaturen bli for høy og det vil kunne resultere i at herdingen blir for hurtig, og det kommer opp av hullet. Pass derfor på at temperaturen i fjellet er korrekt, og at det ikke er vann i hullene. Det kan også være for høy temperatur rett etter boring. Ved tvil, bruk et termometer litt nedi hullet, for å sjekke om temperaturen er korrekt. Hvis det er sprekker i fjellet, kan det brukes plaststrømpe for å unngå at mørtelen renner ut i sprekkene.

Virkningstid
Fjellsprekk har en virkningstid på 45 minutt til 3 uker, avhengig av temperatur, hullavstand, fjelltype og hvilket utslag man har. Jo høyere temperaturen er, jo raskere går oppsprekkingen. I vår test av produktet kom virkningen etter ca 24 timer. Fjellet sprakk opp langs borehullene og fjellbitene og større blokker kunne deretter fjernes manuelt. Etter noen slag med slegge for å løsne de siste biten var jobben gjort, og konklusjonen er at dette virker – om du følger bruksanvisningen.