Innlegg er tagget: Festivalstøtte

– Skulle gjerne hatt dobbelt så mye penger

– Skulle gjerne hatt dobbelt så mye penger

Denne uken delte kulturstyret i Kristiansand ut 940.000 kroner i støtte til festivaler i byen. Den summen skulle Jørgen Skauge helst sett var minst dobbelt så stor.  – Kulturdirektøren har ønsket å doble denne potten, og vi fikk inn søknader…