Innlegg er tagget: Den Norske Kirken

Medlemsrot også i Kristiansand

Medlemsrot også i Kristiansand

Den Norske Kirke er kraftig kritisert for rot i sine medlemslister, og folk som aldri har vært medlem av kirken får likevel tilsendt valgkort til kirkevalget. Kirkeverge i Kristiansand Kirkelige Fellesråd, Hans Erik Ruud, har fått tilbakemelding om rot i…