Innlegg er tagget: bufetat

Trenger flere fosterhjem

Trenger flere fosterhjem

De aller fleste foreldre gjør så godt  de kan for å gi sine barn en trygg og god oppvekst. Men noen ganger trenger man hjelp i en kortere eller lengre periode. Bufetat trenger flere engasjerte voksne, som vil være fosterhjem…