Innlegg er tagget: Bompenger

Kan bli dobbel bompengetakst

Kan bli dobbel bompengetakst

Dobling av bompengetakstene og bomringer rundt Kvadraturen og Sørlandsparken kan bli en realitet dersom Kristiansand skal få en bymiljøavtale med staten. Gevinsten man håper å ta ut er en dobling av kollektivtransporten innen 2025, storstilt utbygging av gang- og sykkelveier,…