Innlegg er tagget: Atp

Trafikken øker på E39 og E18

Trafikken øker på E39 og E18

Denne uka presenterer Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen en rapport om belønningsmidlene for 2014. Rapporten viser blant annet hvilken effekt rushtidsavgiften har hatt på trafikken. Statistikk fra de fem bomstasjonene i Kristiansand viser at den totale rushtrafikken gikk ned 1,1…