Innlegg er tagget: Agder Politi

Flere anmeldte voldtekter på Sørlandet

Flere anmeldte voldtekter på Sørlandet

Mens det nasjonale antallet anmeldte voldtekter går ned, går tallene på Sørlandet opp, det viser en ny rapport fra Kripos om antall voldtekter i 2014. Fra 2010 til 2014 har antall anmeldte voldtekter steget med 35 prosent på Sørlandet. Fra…

Politiloggen 31. januar

Politiloggen 31. januar

På den siste dagen i januar kunne operasjonsleder melde om nok av ting som politiet måtte gripe inn i. Deriblant en arrestasjon for legemsfornærmelse.


Nye krav til responstid

Nye krav til responstid

Fra og med i år har Politidirektoratet stilt krav til responstid – tiden det tar fra telefonen begynner å ringe ved operasjonssentralen til første politienhet er fremme på stedet. Kravene gjelder oppdrag som haster, det vil si hendelser der liv er…