KRS247.no

Henter værvarsel...

Rekordoppslutning rundt komplisert valg

I tillegg til kommune- og fylkestingsvalg avholdes det også kirkevalg i dag. Og før forhåndsstemmingen ble avsluttet på fredag hadde over 800 brukt stemmeretten sin bare i Kristiansand, det er en dobling i forhold til forrige valg i 2011. Men vet egentlig folk hva de har stemt på?

Kirkevalget er egentlig litt mer intrikat sammensatt enn det vanlige valget. Det som er likt, er at det er valg til to ulike styresett; menighetsrådet og bispedømmerådet.

– I Agder og Telemark bispedømme er det 105 menighetsråd, mens det er bare ett bispedømmeråd, sier rådgiver ved Agder og Telemark bispedømmeråd, Dag Arnulf Kvarstein til KRS247.

Rådgiver Dag Arnulf Kvarstein (Foto: Alf Otto Fagermo)

Rådgiver Dag Arnulf Kvarstein (Foto: Alf Otto Fagermo)

To råd med helt ulike oppgaver
Bispedømmerådet er et overordnet organ som består av ti medlemmer fra hele bisperømmet og de styrer hele den regionale kirken og det viktigste de gjør er å ansette prester. I tillegg skal de uttale seg i forhold til hvordan kirken skal organiseres når stat og kirke skiller lag i 2017, forklarer Kvarstein.

– Når det gjelder menighetsrådet så er det råd i hver eneste menighet som består av fire til ti medlemmer. De bestemmer over hva som skjer i kirken. De har blant annet ansvar for at menigheten har et godt nok opplegg innen undervisning, diakoni og at de har et godt barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring, sier han.

Slik stemmer du
Under kirkevalget er det ikke snakk om partier du stemmer på, men du har tre ulike valglister å forholde deg til. En for kandidater til menighetsrådsvalget og to for kandidater til bispedømmerådet. Da fungerer stemmingen slik at stemmeseddelen avgjør hvilken liste du har stemt på og alle kandidatene på listen vil da få en stemme hver fra deg. Men dersom du ønsker å gjøre endringer, gjør du slik som under det vanlige valget, ved å sette kryss foran de kandidatene du mener fortjener en ekstra stemme. Du kan stemme på opptil tre stykker.

I tillegg har du muligheten til å føre opp tre andre navn på listen og det er her den store forskjellen ligger. For du kan gi personstemmer til «slengere», og i forhold til bispedømmerådet kan du da føre opp navn fra den andre listen, mens til menighetsrådsvalget er det bare en liste.

– Da kan du i prinsippet føre opp hvilken som helst person som er medlemmer av den norske kirken som er over 18 år, sier Kvarstein.

Hvem skal du stemme på?
Siden det ikke er snakk om partier som gjør sine standpunkter veldig lett tilgjengelige med flygeblader, kampanjer og andre måter som i det vanlige valget, er det ikke like enkelt å finne forskjellen på de ulike kandidatene. Men der du under det vanlige valget må oppsøke nettsidene til hvert eneste parti for å finne ut konkret hva de står for, har du ved valg av kandidater til bispedømmerådet bare en nettside å forholde deg til. Men i forhold til valg av kandidater til menighetsrådet, må du ty til hjemmesidene til de ulike menighetene.

Kort fortalt i forhold til kandidatene til bisperømmerådet er så å si alle som står på listen til Åpen folkekirke for likekjønnet ekteskap blant annet, mens de som står på nominasjonskomiteens liste er det litt mer sammensatt. Der har de fleste kandidatene enten stilt seg negative eller ikke tatt stilling til det spørsmålet.

Resultatene klare tidligst onsdag
Den største forskjellen i forhold til kommune- og fylkestingsvalget, er at resultatet fra kirkevalget ikke er klart før en god stund etter valget. For du stemmer bare på fire av kandidatene til bispedømmerådet, mens tre kandidater stemmes indirekte inn fra menighetsrådene i november. Resultatene fra menighetsrådene skal kunngjøres innen den 16. september på denne nettsiden.

– Men når det gjelder resultatet fra bispedømmerådet, så vil det ta litt lenger tid. Det kan fort bli snakk om 40-50 000 stemmer og de skal telles av alle de som er her på kontoret. Da kan det ta opptil en uke før vi er ferdig. Innen torsdag får vi vite hvor mange som har stemt, men innen 24. september skal resultatet der være klart, sier Dag Arnulf Kvarstein.