KRS247.no

Henter værvarsel...

– Miljø bør være en sentral del av valgkampen

Statsråden i klima- og miljødepartementet, Tine Sundtoft, mener miljøsakene bør være vesentlige når kommunepolitikerne går til valgkamp de neste ukene.

– Kommunene har en veldig viktig rolle inn i det vi kaller «det grønne skiftet». Det handler om hvordan man planlegger samfunnet vårt fremover, sier Sundtoft til KRS247.

Sundtoft besøkte mandag Kristiansand for å snakke om lønnsomhet i det grønne skiftet, under et frokostmøte i regi av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Kristiansand kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Næringsforeningen ble nylig sertifisert Miljøfyrtårn, og ønsker nå at flere av sine medlemsbedrifter følger etter dem og gjennomfører miljøsertifisering.

Kommunene må tenke grønnere i sin planlegging, og statsråden legger særlig vekt på transport.

– God byplanlegging og kommuneplanlegging reduserer behovet for transport. Vi har satt mål om å redusere utslippene våre med 40 % fra 1990-nivået frem til 2030. 30 % av norske utslipp kommer fra transportsektoren.

– Hva kan kommunene gjøre for å redusere disse utslippene?

– Det er veldig viktig å planlegge hvor boligområder, skoler og bedrifter ligge. Disse må ligge tettest mulig opp mot det som kalles kollektivaksene, slik at det er mulig å bruke kollektivtrafikk. Vi har et mål i Norge om at trafikkøkningen i storbyene skal tas unna med kollektivtrafikk, gange eller sykkel.

– Hvorfor legger man da opp til mer biltrafikk med ny E39?

– Du trenger også bedre veier vestover for å slippe bussene frem for å få bedre kollektivtrafikk. Dessuten vil du få ned utslippene om folk kjører hydrogenbiler og el-biler på de veiene. Det samme gjelder for busser og lastebiler når vi får de over på drivstoff som ikke gir høye utslipp.