KRS247.no

Henter værvarsel...

Sødal ønsket å stenge Kjevik i flere måneder

Bystyret vedtok i dag at ny fremtidig vei til Kjevik skal bygges med bro over Tofdalselva og anlegges sør for dagens rullebane. Harald Sødals motforslag om å legge veien under flystripen, høstet lite støtte. Forslaget fra Sødal ville medført stengning av lufthavnen i mange måneder, mens tunnelen ble bygget.

– Jeg reagerer på at man ikke tør stanse flytrafikken i to til tre måneder, for å få til den optimale løsningen. Vi burde ta den belastningen en stengning av Kjevik medfører nå, for å legge forholdene best mulig til rette for kommende generasjoner, sier Sødal til KRS247.

Kun fem av representantene stemte for Sødals alternativ. Det store flertallet gikk for rådmannens innstillig, kalt C6D. Dagens vedtak innebærer at ny vei til Kjevik vil gå fra Timenes i tunnel gjennom Moneheia, deretter på bro over Tofdalselven og rundt den sørlige enden av rullebanen.

Med ulike kombinasjonsløsninger er til sammen 11 linjealternativer utredet. Sødal innrømmet fra talerstolen at det vedtatte forslaget var den beste løsningen, når hans eget forslag falt. Men han er likevel ikke fornøyd.

– Det er mange problemer knyttet til den løsningen som nå ble vedtatt. For det første er ikke CO2 konsekvensene av lengre kjørevei nevnt med et ord. Dessuten er veien er planlagt så lavt i terrenget at jeg er bekymret for at man ikke har hensyntatt faren for flom og oversvømmelse, sier en oppgitt Sødal.

Hør hele debatten fra direktesendingen i bystyremøtet i spilleren under: