KRS247.no

Henter værvarsel...

Ønsker lokal folkeavstemning

Demokratenes Vidar Kleppe spør i en interpellasjon til Ordfører Arvid Grundekjøn, om han vil være med på en lokal folkeavstemning om Syriske flyktninger til Kristiansand. 

Kleppe skriver at partiet vil at den skal gjennomføres samtidig med kommunevalget 14.september.
I 2014 tok kommunen i mot 287 flyktninger, inkludert 60 på familiegjenforening.
– Vi har de siste åtte årene tatt imot nesten dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. Kristiansand er beviselig den av storbyene som tar imot flest flyktninger per innbygger, skriver Kleppe i interpellasjonen.
Han påpeker videre at dette har medført at rådmann Tor Sommerseth har advart mot at det vil koste vesentlige mer enn staten gir i statlig tilskudd, rådmannens anslag er 20 millioner kroner mer.
– Den store utfordringen med mottak av over 100 nye flyktninger er at Kristiansand kommune, ikke har en organisasjon «oppe å gå» til å ta imot flere flyktninger. Oppfølging av flyktningene innenfor hele tiltakskjeden, koster penger og krever nye resurser til investeringer og til drift, skriver Kleppe.