Annonse

Åpner for at SIAN får bruke biblioteket


Tidligere leder i SIAN Arne Tumyr og Vidar Kleppe fra Demokratene i samtale før dagens bystyremøte | Foto: Pål Lomeland

Varaordfører Jørgen Kristiansen mener dagens bystyrevedtak åpner for at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) får bruke Kristiansand Folkebibliotek som møte- og debattarena. SIAN har tidligere fått avslag på sine søknader om lån av lokaler i biblioteket og saken har vært til politisk behandling ved flere anledninger.

Et fellesforslag fra koalisasjonspartiene, Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet ble vedtatt med 48 mot 3 stemmer.

Forslaget sier at bystyret på generelt grunnlag vil stadfeste prinsippet om at enhver organisasjon, som holder seg innenfor norsk lov, skal ha lik rett til å benytte seg av kommunale lokaler til møtevirksomhet og informasjonsarbeid. Diskriminering på bakgrunn av politiske, religiøse eller andre årsaker skal ikke forekomme, heter det videre.

– Dette er kun en presisering av gjeldende regelverk. Jeg synes de skulle mannet seg opp og gitt klarere svar, sier en skuffet Vidar Kleppe fra Demokratene til KRS247.

Kleppe hadde meldt inn en interpellasjon for å få saken opp til ny behandling. Han valgte å trekke denne, da rådmannen selv hadde fremmet en politisk sak i form av en redegjørelse vedrørende bruk av lokalene i bibilioteket.

Det er ikke korrekt at biblioteksjefen avslo en søknad fra SIAN om å leie et møterom. Avslaget var begrunnet i at man ikke anser det som en kommunal oppgave å tilby utleie av rom etter stengetid. Det er verken foreningen, eller dens leder, som er «uønsket» på biblioteket. Det er det omsøkte arrangementet som biblioteksjefen har sagt «nei» til, heter det blant annet i redegjørelsen fra rådmannen.

Kulturdirektør, Stein Tore Sorte kunne ikke gi noen lovnader, da Vidar Kleppe spurte om dagens vedtak og politiske behandling garanterer at SIAN får slippe til på biblioteket.

– Det må i så fall komme en ny søknad og så må den vurderes ut fra hva det søkes om, sa Sorte fra talerstolen.

Varaordfører Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti sier til KRS247 at deres fellesforslag må sees på som en oppfordring til at bibliotekssjefen ser med velvilje på søknader fra alle lovlige organisasjoner.

– Så du ville tillatt SIAN å bruke biblioteket som møtearena?

– Jeg ville anbefalt å si ja, avslutter Kristiansen.

Dette er saken
SIAN hevder at de i februar i fjor ble nektet av biblioteksjef Anne Kristin Undlien å holde møte i biblioteket. Begrunnelsen skulle være at møtet ikke harmonerte med verdiene til kommunen og biblioteket. Det ble også brukt som argument at organisasjonens møte var for ensidig og uten kritikere.

Da saken ble politisk behandlet i kulturstyret fastlo politikerne at biblioteksjefen som den ansvarlige var i sin fulle rett til å gjøre egne valg. Heller ikke en påfølgende interpellasjon i bystyret endret sakens realitet.

Ordfører Arvid Grundekjøn åpnet likevel for å ta en ny runde i sakens anledning, dersom den ble fremmet på nytt politisk.
Annonse
Legg igjen en kommentar

Har du en mening om denne saken?

KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

kommentarerLegg igjen en kommentar