KRS247.no

Henter værvarsel...

Ytterligere 900 må gå hos NOV

Oljeserviceselskapet National Oilwell Varco Norway (NOVN) kutter ytterligere 900 stillinger. Det melder selskapet i en pressemelding mandag. Som et ledd i kuttene blir produksjonsvirksomheten i Søgne nedlagt.

Dette kommer på toppen av de 1 500 faste og innleide som allerede er nedbemannet i selskapet og er en del av en varslet nedbemanningsrunde i selskapet. De ansatte ble informert om kuttene mandag. Hvem som må forlate selskapet vil være klart innen utgangen av januar 2016.

– Det er jo en voldsom situasjon å være i for oss alle. Det betyr at vi i løpet av under et år halverer antall ansatte i NOV Norge.Så det merkes og det er en alvorstung stemning på bygget nå, sier kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø til KRS247.

Nedskjæringene som vil omfatte alle ledd i organisasjonen innebærer blant annet at produksjonsvirksomhetene på Hjelset utenfor Molde og Søgne utenfor Kristiansand blir nedlagt.

– Markedet er fremdeles helt stille. Det er et stort gap mellom produksjonskapasiteten vår og de oppgavene vi skal utføre. Vi legger derfor ned produksjonsvirksomhetene på disse stedene. Det som da skal produseres blir produsert andre steder, sier Nordbø.

– Hva skjer fremover nå?

– Vi skal følge gode prosesser knyttet til drøftinger med de ansatte som velges ut til å gå. Og så skal vi gjennomføre en nedbemmanning hvor 1. februar er oppsigelsestidspunkt for svært mange av disse 900.

– Dere skriver i pressemeldingen at dere er opptatt av at de ansatte blir godt tatt vare på i tiden som kommer. Hvordan skal dere gjøre det?

– Det handler om flere ting. For det første at ledere må være tydelig til stede og være lyttende i møte med de reaksjoner som kommer. De som får en oppsigelse skal oppleve å bli behandlet på en verdig og respektfull måte. De oppsagte må følges opp i etterkant med veiledning og rådgivning, slik at de kan få hjelp til å komme videre i sin jobbhverdag. Vi prøver på best mulig vis å opptre på en ryddig og omsorgsfull måte, selv om budskapet vi kommer med er veldig tøft.

Til nå har NOV måttet nedbemanne med 2400 medarbeidere i Norge, hvorav nærmere 1800 fast ansatte. Nordbø kan ikke love at det ikke blir ytterligere nedskjæringer i arbeidstokken i oljeserviceselskapet.

– Vi kan ikke garantere at det ikke kommer flere kuttrunder, men vi har ikke tatt noen avgjørelse om nye runder på nåværende tidspunkt. Nå er det disse 900 det handler om, sier han.

NOV Norge hadde ved starten av året 4.800 medarbeidere i Norge, med hovedkontor i Kristiansand, avdelingskontor i Stavanger, Molde, Oslo og Arendal og underavdelinger i Tønsberg og Trondheim.