KRS247.no

Henter værvarsel...

Ytre ringvei i tunnel

Politikerne i Kristiansand har blitt hørt. Nå blir den nye ringveien lagt i tunnel under Kjerrane.

– Jeg er svært glad for at det blir tunnel ved Kjerrane. Det sikrer viktige naturverdiger som betyr mye for folk i Kristiansand og Songdalen, sier Kristiansands ordfører Harald Furre til NRK Sørlandet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har dermed gjort det både bystyret i Kristiansand, kommunestyret i Songdalen og fylkestinget gikk inn for når det gjelder den videre prosessen for nye E39.

– Dette er en sak med mange ulike interesser og et sterkt engasjement. Det er et stort og viktig prosjekt for Kristiansand, både for næringsliv og innbyggerne, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Fædrelandsvennen. Han støtter partikollega og ordfører Furre i at friluftsinteressene knyttet til Kjerrane er viktige.

– Kristiansand er en by i vekst, og da må vi også ta hensyn til nærfriluftsliv og gode bomiljø. Hensyn til byens befolkning og friluftsliv veier mer enn de begrensede kostnadene til tunnel, sier Sanner.

Det blir også støyskjerming med et høyere nivå enn planlagt for dagsonene ved Breimyr, i Vågsbygdmarka og ved Rossevannsbekken. Men det er ikke avgjort hvor kryssingspunktet ved Rossevansbekken skal plasseres. Den skal velges ut fra en avveining mellom å ta vare på kulturminnene, friluftsområdene, drikkevannet og boligbebyggelsen best.

Regiondirektør i NHO, Siri Mathiesen er ikke udelt positivt til avgjørelsen fra departementet. Hun mener alle fordyrende tiltak til potten på 20 miliarder kroner til E39 vil være utfordrende for fremdriften. Men hun er glad for at saken nå har fått en avgjørelse og at flaskehalsen med dårlig vei rundt Kristiansand kan snart være historie.