KRS247.no

Henter værvarsel...

Vil sørge for gode vilkår for opposisjonen

Byens nye ordfører Harald Furre, sa i sin tale til bystyret at han ønsker å sikre at Mette Gundersen i Arbeiderpartiet skal få være politiker på heltid.

Den nybakte ordføreren har ingen betenkeligheter med å hjelpe opposisjonen.

– Det skal være gode vilkår også for opposisjonen. Det er jo sånn at et demokratis kvalitet kan vurderes utfra hvordan opposisjonen behandles. I tillegg så trenger vi Arbeiderpartiets gruppeleder som en god medspiller, både i prosessen rundt kommunestruktur, og også når det gjelder å fremme saker for Kristiansand og Sørlandet inn mot nasjonale myndigheter, sier Furre til KRS247.

Han ønsker også å bidra til mer politisk debatt i bystyret, gjennom å revitalisere ordningen «spørsmål til ordføreren».

– Her ser jeg for meg at fristen for å gi svar kortes betydelig ned og at det gjøres større anstrengelser for å få medias oppmerksomhet omkring spørsmål og svar. På denne måten gis bystyret medlemmer enda bedre arenaer for utøve sitt politiske virke.

– Er det noen andre ting som du som ordfører ønsker å jobbe mot?

– Dette er en bra og veldrevet kommune og en fantastisk by, men vi har også utfordringer. Arbeidsledighet, integrering av flyktninger og asylsøkere, kommunestrukturarbeidet og videre arbeid med kvaliteten i skolen er noen av de sakene som jeg har påpekt i dag. Men jeg har også mange andre saker å ta fatt på, som for eksempel å bevare luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik. En sak vi skal begynne å jobbe med allerede på mandag, sier Furre.

Nå ser han frem til å komme i gang i sin nye jobb.

– Det er en lettelse å formelt sett være valgt. Det har jo vært en lang prosess siden jeg meldte meg som ordførerkandidat. Nå er det fint å ha ordførerkjedet på seg og komme i skoene og begynne å gjennomføre politikk, sier han.