KRS247.no

Henter værvarsel...

Vil gi et godt og inkluderende tilbud til ungdommen

Blå Kors Ung er et nystiftet lokallag med tilbud for og med ungdom som skal fremme rusfrihet for ungdom generelt, også overfor ungdom i kristne ungdomsmiljøer.

– Vi ønsker å ha en kristen profil på arbeidet i tråd med den profilen som Blå Kors alltid har drevet etter. Vårt mål er å sikre at ungdommen kan kjenne seg bedre inkludert og ivaretatt. Det er viktig at ungdommen kjenner seg sett og at ungdommen blir lyttet til.

Det sier Maria Jacobsen, en av virksomhetslederne i Blå Kors Kristiansand, som skal lede det nye ungdomstilbudet som Blå Kors Kristiansand sammen med resten av Blå Kors-organisasjonen i Norge nå setter i gang.

– Vi ønsker også å fange opp dem som av ulike årsaker ikke benytter seg av de fritidstilbudene som finnes for ungdom. Vi ønsker blant annet også å gi et tilbud til den bynære ungdommen som er «på asfalten». Det er der vi finner de ungdommene som er mest slitne, de som kanskje har droppet ut av skole, og dem som ikke helt får til å finne på gode aktiviteter selv, fremholder hun.

Ta over byrommene
– Kan vi sette i gang gode rusfrie tiltak som appellerer, kan vi ta over byrommene på en god måte på flere plasser i byen. Vi har en stor jobb foran oss, men vi tror også at vi kan gjøre mye med lite. De små ressursene vi har i form av penger, kan nå langt, med tanke på det engasjementet som finnes i den flotte gjengen med frivillige som er med i arbeidet, sier Jacobsen.

Jacobsen har for mange vært ensbetydende med Blå Kors Ferier-arbeidet som Blå Kors driver. Jobben hennes i det siste i økende grad blitt mer knyttet til Kulturhaven prosjektet. Dette innebefatter blant annet det nye tilbudet Haven som holder til i bakgården i tilknytning til Blå Kors-lokalene i Rådhusgaten. Dette tilbudet er også ment for ungdom, hvor ungdommen trekkes aktivt med.

Ungdomsarbeider
– Vi ønsker å forsterke arbeidet totalt sett. Akkurat nå arbeider vi for å få tilsatt en ungdomsarbeider knyttet til dette arbeidet. Mye kan også driftes på frivillighet. Foreløpig er det ungdommen som er tilknyttet Kulturhaven prosjektet som er aktivt med også i denne nye satsingen, sier hun.

Styret i Blå Kors Ung avdeling Kristiansand består av Maria Jacobsen, Malena Vestly, Kristoffer Holtskog, Christina Axelsen, Øyvind Bedringås og Bjørnar Moum Jacobsen. De har tilsammen gjort mye for byens ungdom, nå er de klare for å gjøre det sammen i BKU Kristiansand.

– Vi vil både bidra med frivillighet når andre skal gjennomføre sine arrangementer, men også legge opp til flere aktiviteter i egen regi, sier hun.

Slipper mange problemer
– Hva vil rusfrihet hos ungdom være med å fremme?

– Hvis ungdommen utsetter rusdebuten, vil han eller henne slippe ganske mange problemer, ved at kroppen og hodet blir litt mer voksen. Rusfrihet er også med på å få barn og ungdom gjennom skolen på en langt bedre måte enn om man ruser seg. Det skal godt gjøres å ruse seg og å komme gjennom skolen på en god måte samtidig i hvert fall i forhold til de rusmidlene som nå florerer. Derfor er det viktig å gi ungdommene gode rusfrie alternativer slik at rusen ikke blir det som trekker mest. Da tror jeg det at ungdom blir sett og hørt er veldig viktig, ungdom trenger å oppleve at de har verdi slik de er. Kan ungdommene bli med i et miljø med inkludering og kjærlighet, er det den beste måten å forebygge på