KRS247.no

Henter værvarsel...

Vil fjerne basseng fremfor å renovere det

Terapibassenget ved Sørlandets sykehus sin avdeling i Kristiansand kan bli fjernet for å spare 1,3 millioner i årlige driftskostnader.

Det har ikke blitt brukt siden flommen i høst og vil ifølge NRK Sørlandet trenge en totalrenovering dersom det skal tas i bruk igjen. Prosjektleder for arealprosjektet ved Sørlandet sykehus, Gunnar Hall Skavoll orienterte brukerutvalget ved sykehuset om en plan som vil innebære at bassenget blir fjernet og den medisinske tekniske avdelingen flyttes til kjelleren der det i dag ligger.

Det vil frigjøre 200 m² i sykehusets 3. etasje til pasientbehandling. Skavoll sier til NRK Sørlandet at det er nettopp denne frigjøringen som er hovedargumentet for å fjerne bassenget. Han viser også til at det finnes et mer velegnet terapibasseng ved sykeshusets avdeling i Arendal og i tillegg er Aquarama sitt terapibasseng mer moderne og større.

Det er direktør Jan Roger Olsen som til slutt skal fatte et vedtak sammen med ledergruppen. Han får anbefalingen fra Skavoll på sitt bord neste uke.