KRS247.no

Henter værvarsel...

Vil bevilge mer penger til fullriggeren Sørlandet

Fylkesrådmannen i Vest-Agder foreslår å bevilge 832.000 kroner i et ekstra økonomisk tilskudd til stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.

Samtidig innstiller fylkeskommunen på å yte en driftsgaranti på 1,6 millioner kroner frem til juni neste år. Forslaget er en direkte konsekvens av et tidligere politisk vedtak for å bedre økonomien i stiftelsen som drifter skværriggen.

For to år siden vedtok Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune å arbeide for en økning av det statlige tilskuddet til stiftelsen utgjennom en modell der 70 prosent finansieres av staten og de resterende 30 prosentene fordeles på Kristiansand kommune og Vest-agder fylkeskommune.

Kulturdepartementet har fulgt dette opp gjennom en økning av driftstilskudd til totalt kr. 7 107 000. Økningen er fulgt opp av Kristiansand kommune og forutsetter at fylkeskommunen øker sin andel fra nåværende kr. 691 000 med kr. 832 000 for å dekke inn det resterende.

Saken behandles endelig i fylkestinget 16. juni.