Annonse

– Vi må gripe inn tidsnok


Rose Olsen fra Agder politidistrikt - Foto: Pål Lomeland

I dag var kommunen, politiet og flere andre relevante aktører tilstede på en konferanse hvor de ønsker å oppfordre til fokus og økt årvåkenhet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Rose Olsen hos Agder politidistrikt har merket en negativ utvikling.

– Vi registrerer at det er et økende antall bekymringsmeldinger som kommer. I den forbindelse mener vi at suksesskriteriet er å gripe inn tidlig, og ikke vente til noen har blitt ferdig radikalisert, sier Olsen til KRS247.

Det er et komplisert tema kommunen nå setter på egen dagsorden. Olsen understreker at politiet og kommunen har et godt samarbeid, at det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet er godt. Karin Bertelsen jobber i kommunens kriminalitetsforebyggende team, og synes det er blitt vanskeligere å oppdage ekstremisme i vår digitale tidsalder.

Karin Berthelsen og Rose Olsen. | Foto: Alf Otto Fagermo

Karin Berthelsen og Rose Olsen. | Foto: Alf Otto Fagermo

– Vi må følge med på bekymringsmeldingene. Det er usikkert hvor stort omfanget er, men dette er noe vi må følge med på. Det gjelder både høyreekstreme og individer knyttet til islamistisk ekstremisme, sier Berthelsen.

– På mange måter er det vanskeligere å oppdage ekstremister i vår tid. Tidligere var disse mer tydelige gjennom uniformering, mens det er vanskeligere å fange opp ting som skjer på internett, sier Berthelsen.

Verken Berthelsen eller Olsen vil så langt kommentere om noen konkret har ønsket å gå fra ord til handlinger. Hør intervjuet her.
Annonse
Legg igjen en kommentar

Har du en mening om denne saken?

KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

kommentarer