Annonse

Vegvesenet svarer på kritikken mot 50 gjennom byen


Arkivfoto: Vidar Metveit, Wikipedia

«Statens vegvesens viktigste oppgave er trafikksikkerhet. Alt som gjøres i etaten har trafikksikkerhet som mål. Dette gir resultater, og i løpet av de siste årene har færre og færre blitt drept i trafikken i Norge.»

Slik starter en kronikk som kommunikasjonssjef i Statens vegvesen region Sør, Lars Helge Rasch, har forfattet og sendt ut til redaksjoner i regionen og på Facebook-siden til Statens vegvesens prosjekter på E18 i Kristiansand.

Rasch kommer da med et svar på krikken som har kommet om trafikkavviklingen mens arbeidene i Oddernestunnelen-Baneheiatunnelen og Varoddbrua holder på.

Videre i kronikken står det blant annet følgende: «Fartsgrensen er satt til 50 km/t av rene trafikksikkerhetshensyn. Bestemmelsen om fartsgrensen er satt etter risikovurderinger og sikkerhetsanalyser (hazard identification) i flere fagmiljøer i Statens vegvesen.

Samme risikovurdering slår også fast at å ha to forskjellige fartsgrenser i samme kjøreretning er utelukket for det da må skiltes forskjellig i samme kjøreretning. Det er et brudd på skiltregelverket. En faktor er også at kjørefeltene er smalere, kjøremønsteret er endret og trafikken er tettere.

Fartsgrensen mellom Gartnerløkka og Bjørndalssletta er satt til 50 km/t av hensyn til skader ved eventuelle kollisjoner. Skader på personer og kjøretøy blir vesentlig mindre i en kjedekollisjon som skjer i 50 km/t enn ved 60 eller 70. Det samme gjelder for fartsgrensen på Varoddbrua. Kjørefeltene er smalere enn vanlig, og det jobbes i et høyt trafikkert og trangt område.»

Les hele her.
Annonse
Legg igjen en kommentar

Har du en mening om denne saken?

KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

kommentarer