KRS247.no

Henter værvarsel...

Vedtok utleie av grunn til nytt parkeringshus

Bystyret i Kristiansand vedtok i dag med 33 mot 19 stemmer å stille grunnen under Torvet til disposisjon for et fremtidig parkeringsanlegg i privat regi. Dermed er man ett skritt nærmere en realisering av et underjordisk parkeringshus i hjertet av Kvadraturen.

Dagens vedtak gir kommunalutvalget fullmakt til å inngå en 25 års festeavtale for nødvendig kommunal grunn til det private selskap som skal bygge og drive parkeringsanlegget under Øvre og Nedre Torv.

Betingelsene kommunen stiller er at fester tar all risiko knyttet til prosjektering, bygging, drift og finansiering av parkeringsanlegget. Fester har ansvar for innhenting av alle nødvendige godkjenninger fra naboer, andre berørte grunneiere og overordnede myndigheter.

– Dette er en gladsak. Det er en god byutviklingssak. Det er en av de få sakene der vi vil ha flest mulig etasjer, fordi de kommer under bakken. Vi fikk to, sa Høyres Odd Nordmo fra talerstolen.

Dagens vedtak tar ikke stilling til utbygger. Festeavtalen vil bli utlyst, slik EØS-reglene krever, men det er ikke ventet at tilbyderne vil stå i kø for å realisere planene.

Det er ventet at initiativtakerne, Kvadraturen Gårdeierforening vil være eneste interessent til prosjektet. Denne har allerede invitert fire entreprenører til å levere anbud for byggeprosjektet som vil være i to etasjer under både Øvre og Nedre Torv, og romme pluss minus 400 plasser. Gårdeierforeningen tar sikte på å tildele jobben innen 1. mai.

Kommunens økonomiske eneste økonomiske bidrag vil være å bekoste adkomst til biblioteket og Rådhuskvartalet – estimert til 16,8 millioner kroner.