KRS247.no

Varmesenteret AS som har spesialisert seg på salg av ildsteder, meldte oppbud tirsdag denne uken.

Bobestyrer Kai Knudsen fra Advokatfirmaet Wigemyr forteller KRS247 at opplysninger så langt tilsier at kravene i boet er på ca 4,7 millioner kroner.

– I følge selskapet selv har det vært en nedgang i salget av ildsteder i 2013 og 2013. Det har ikke vært mulig å sikre tilstrekkelig inntjening for å få driften til å gå rundt økonomisk, forteller Andersen om den direkte årsaken til konkursen.

Varmesenteret AS ble etablert i 2004 og hadde sitt utsalg og lager i Sørlandsparken. Siste tilgjengelige regnskap er for 2013 og viser en omsetning på i overkant av 9,3 millioner kroner. Resultatet ble da negativt med 285.000 kroner.

I følge Andersen er det 4 ansatte som mister jobben