KRS247.no

Henter værvarsel...

Universitetsstyret fastholder valgresultat

Frank Reichert blir ny rektor ved Universitetet i Agder.  Universitetsstyret har torsdag behandlet to klager på hvordan valget av ny rektor ble gjennomført i slutten av mai. Konklusjonen er at klagene ikke blir tatt til følge.

Reichert tiltrer vervet som rektor 1. januar 2016. Han etterfølger da Torunn Lauvdal, som har vært rektor ved Universitetet i Agder siden 2008.

Frank Reichert blir nye rektor på UIA og tiltrer i stillingen 1. januar 2016. (Foto: UiA)

Frank Reichert blir nye rektor på UIA og tiltrer i stillingen 1. januar 2016. (Foto: UiA)

Det melder UIA på egne nettsider i dag.

Vedtaket i universitetsstyret var ikke enstemmig, men ble fattet med 8 mot tre stemmer.

Det er måten valget har vært gjennomført på som har ført til to klager. Den ene klagen er signert professor Dag Ingvar Jacobsen ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og førsteamanuensis Cristina Bragdø-Ellenes ved Institutt for rettsvitenskap. Den andre er sendt inn av førsteamanuensis Nils Martinius Justvik ved Institutt for religion, filosofi og historie.

Klagene ble først behandlet i universitetets valgstyre 10. juni. Et enstemmig valgstyre tok da ikke klagene til følge, og saken ble sendt til universitetsstyret for endelig avgjørelse.

Universitetsstyrets vedtak kan ankes hos sivilombudsmannen eller til departementet.