KRS247.no

Henter værvarsel...

Unge, enslige flyktninger klarer seg bra

Unge, enslige flyktninger klarer seg bra etter at de flytter ut av bokollektivene.
Det viser en undersøkelse som er gjort av Kristiansand kommunes Avdeling for enslige mindreårige flyktninger melder kommunen på egne nettsider.

– Det er svært gledelig at de fleste ser ut til å fullføre grunnutdanningen og fortsette på videregående skoler, sier Mariann Solvang som er leder for oppfølgingsteamet for enslige mindreårige flyktninger.

Mange tar utdanning

I løpet av høsten 2013 ble det foretatt en undersøkelse for å se om ungdommene fortsetter utdanning. Det ble innhentet opplysninger fra ansatte ved de enkelte bokollektivene i forhold til dette. Resultatet av rundspørringen viste at det var 68 ungdommer som i perioden høsten 2009 og frem til høsten 2013 hadde flyttet ut fra bokollektivene.

Av disse var 31 i gang med videregående utdanning – hovedsakelig på skoler i Kristiansand. 17 deltok på introduksjonsprogram for nylig ankomne flyktninger. Dette skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet. I praksis vil det si at de ungdommene som deltok her var elever ved Kongsgård skolesenter, enten på forberedende norskkurs eller på komprimert norsk grunnskole som kvalifiserer til opptak på videregående skoler. 14 deltok på diverse tiltak fra NAV, 2 var i fast arbeid og 4 hadde flyttet til andre kommuner.

Nyttig kompetanse

– Selv om det er noen usikkerhetsmomenter i tallmaterialet, viser undersøkelsen at vi med stor sannsynlighet kan anta at flesteparten av ungdommene fortsetter utdanningen. At de fullfører norskkurs og komprimert norsk grunnskole og at de deretter fortsetter på videregående skoler. Det er gledelig med tanke på at utdanning er så viktig i forhold til å skaffe seg arbeid og kunne delta i norsk samfunnsliv, fremholder Solvang.

En annen konklusjon er at de aller fleste sannsynligvis blir boende i Kristiansand kommune etter at de er flyttet ut fra bokollektivene.

[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/185844402″ params=»color=e0ff00&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]