KRS247.no

Henter værvarsel...

UiA Norges 6. største studiested

Universitetet i Agder står som førstevalg hos i alt 11 764 studenter i studieåret 2016/2017. Det kommer frem av tall fra Samordna Opptak. Studiedirektør Greta Hilding forteller at universitetet opplever gode søkertall i sine viktigste fag.

Sykepleier, ingeniør, økonomi og lærerstudiene står for omtrent halvparten av universitetets studievirksomhet, og omtales som bærebjelker internt på institusjonen. Hilding forteller at disse fagene fortsatt står støtt blant søkerne.

Studiedirektør ved UiA, Greta Hilding. | Foto: uia.no

Studiedirektør ved UiA, Greta Hilding. | Foto: uia.no

– Det er klart det er viktige studier for regionen. Heldigvis, selv om det er noe nedgang på bachelornivå på økonomi og ingeniør, tror vi at vi skal klare å fylle studieplassene, sier Hilding til KRS247.

For første gang siden Høgskolen i Agder ble universitet har søkertallet gått ned. Det er særlig ingeniør-studiet som merker denne nedgangen. Nedgangen i olje og offshore på Sørlandet merkes på søkertallene i Samordna Opptak, og ved UiA har det blitt 12,2 prosent fall i søkertallet til treåring utdanning (bachelor) ved ingeniørstudiet. Universitetet ser at flere søker seg inn på masterstudiet.

– Når det gjelder ingeniør, er det kanskje ikke så rart med situasjonen på arbeidsmarkedet at søkinga til treåringe studier går ned mens søkingen til femårig (master) går opp. Totalt sett kompenserer det litt, og det er sikkert et tegn på at de som har gått ut med bachelor opplever et vanskeligere arbeidsmarked og søker seg da inn på master, sier Hilding.

Hun er godt fornøyd med helheten, og at søkertallene holder seg stabilt høye. Helsefag-utdanningen sørger for å trekke opp søkertallene.

– Den øker på landsplan, og det gjør den hos oss også.

Totalt sett øker tallet på søkere til helsefag ved UiA med 4,5 prosent, på landsbasis er økningen 13,4 prosent. Helsefag inkluderer studier som sykepleie, vernepleie, bioingeniør, folkehelsearbeid, ernæringsfag og sosialt arbeid. UiA har jevn og god søkning til samtlige helsefaglige studier, i følge UiAs hjemmesider.