Annonse

Trenger 40 millioner kroner for å fortsette driften


Returkrafts gigantiske anlegg på Langemyr i Kristiansand. | Foto: Tor Erik Schrøder - www.kengurufoto.com

Forbrenningsanlegget Returkraft på Langemyr i Kristiansand er i pengeproblemer. Selskapet trenger 40 millioner kroner for å fortsette full drift, skriver Agderposten. Årsaken er et nytt regelverk som ble innført 1. januar.

Dette fremkommer i et internt notat fra administrerende direktør Odd Terje Døvik som styret i selskapet fikk på bordet den 13. januar i år , i følge avisen.

Det regler fra Klima- og miljødepartementet som ble innført ved årsskiftet som er bakgrunnen for det som kan bli en enorm regning for eierkommunene, deriblant Kristiansand. De nye reglene for avfallsbransjen er ment sikre like konkurransevilkår i bransjen, men konsekvensen for Returkraft er et inntektsbortfall som leder bedriften inn i et økonomisk uføre.

Prinsippet med det nye regelverket er at renovasjonsgebyret ikke skal være høyere enn hva det koster å behandle avfallet. Hvis Returkraft øker dette gebyret for å kunne konkurrere om næringsavfall, er det brudd på konkurranse- og miljøreglene. Returkraft må derfor skru ned prisene på hva det skal koste å levere husholdningsavfall til anlegget. Dette betyr lavere renovasjonsgebyrer, men også driftsunderskudd.

Inntektene i næringsdelen blir for lave, og det igjen vil medføre at selskapet i 2015 vil gå med et underskudd på 29 millioner. Minuset må ifølge toppsjefens notat dekkes gjennom kapitaltilskudd fra eierne. Problemene med næringsinntektene innebærer også at egenkapitalen på 10 millioner snart vil være tapt, og at det er behov for å omgjøre et ansvarlig lån på 40 millioner til ny egenkapital.

Det kostet i sin tid 1,5 milliard å bygge forbrenningsanlegget. Investeringen ble i sin helhet lånefinansiert, og det betales over 60 millioner årlig i renter.

 

Fakta
Returkraft driver energigjenvinningsanlegget på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Anlegget ble satt i drift våren 2010, og tar imot ca 130 000 tonn restavfall pr år fra hele Agder. Energien i avfallet gjenvinnes i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Energiproduksjonen ved anlegget tilsvarer det årlige forbruket til nesten 20 000 eneboliger.

Returkraft er eid av Avfall Sør (tidligere RKR) 49,9%, Agder Renovasjon 31,0%, Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap (RTA) 8,1%, Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap (LiBiR) 6,5%, og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (SMG) 3,2% Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) 1,2%
Annonse
Legg igjen en kommentar

Har du en mening om denne saken?

KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

kommentarerLegg igjen en kommentar