KRS247.no

Henter værvarsel...

Ti av elleve bål ikke godkjent før St. Hans

Også i år oppdaget Kristiansand kommune at ting ikke var helt som de skulle med St. Hans-bålene som skal tennes på torsdag. Fem av elleve bål fikk en gul lapp og fem andre fikk en rød lapp under kontroller ledet av miljøvernrådgiver Alena Bohackova i kommunens by- og samfunnsenhet.

Disse lappene er en del av et nytt graderingssystem som er innført i samarbeid med Skjærgårdstjenesten, politiet, brannvesenet og Statens naturoppsyn.

Gul lapp indikerer at bålet inneholder avfall som må fjernes før det tennes, mens rød lapp indikerer at det er mye avfall og at det ikke kan tennes slik som det er satt opp. En grønn lapp betyr at bålet er godkjent, men at det advares mot at det blir lagt på avfall før det tennes.

– Vi sjekket 11 bål, og alle inneholdt dessverre avfall som ikke skal brennes. Fem bål inneholdt store mengder av avfall og har fått rød lapp. Mye av avfallet var impregnert og malt treverk, sier Bohackova til kommunens nettsider.

Det ene bålet som fikk grønn lapp, ble tildelt denne etter at noe malt trevirke ble fjernet.

Miljøvernrådgiveren understreker at brenning av avfall kan danne giftige stoffer i røyken og asken fra bålet som kan gjøre skade på både mennesker, dyr og natur.