KRS247.no

Henter værvarsel...

Sykehuset må kutte 200 årsverk

De neste fire årene vil sykehusøkonomien bli så trang at 200 årsverk må bort, samtidig som man behandler flere pasienter. Det kommer frem i den økonomiske langtidsplanen for 2016-2019 som legges frem for sykehusstyret i neste uke.

Utfordringen er investeringer. Nybygget til psykiatrien er blitt 250 millioner kroner dyrere siden første anslag på 750 millioner kroner. Nå ser det ut til å ende på tett oppunder en milliard. Dette skal lånefinansieres, og lånet skal nedbetales delvis over driftsbudsjett som skal avføde overskudd på 125 millioner kroner i året, skriver Fædrelandsvennen.

Det vil også kreves større investeringer til IKT og medisinsk utstyr.