KRS247.no

Henter værvarsel...

Sykehusdirektøren ønsker tre sykehus på Agder

Direktør Jan-Roger Olsen anbefaler å videreutvikle en driftsmodell med tre sykehus, der sykehuset i Kristiansand gjøres til hovedsykehus. Det kommer frem i innstillingen hans til styret i Sørlandet sykehus. Olsen mener det er nødvendig med betydelige omlegginger for å utvikle et godt sykehustilbud i årene som kommer.

– Jeg mener en modell med tre sykehus i Agder vil kunne ta opp i seg de endringene som kommer i den nasjonale planen. Men skal vi ha økonomisk bærekraft og kunne utvikle og utvide tilbudet til befolkningen på Sørlandet, forutsetter det mest mulig samling av vakt- og beredskapsordninger, og minst mulig dublering av funksjoner, sier sykehusdirektør Jan-Roger Olsen i en pressemelding.

Han understreker at sykehuset står overfor store utfordringer.

– Driften slik vi kjenner den i dag kan ikke fortsette. Langt flere og stadig eldre pasienter skal ha behandling. Vi har økende utfordringer med å rekruttere spesialister. Sørlandet sykehus skal holde tritt med medisinskfaglig utvikling og høyere krav til kvalitet, sier Olsen videre.

I oktober 2012 startet arbeidet med utviklingsplanen direktøren i dag la frem. Siden har fagfolk, brukere, tillitsvalgte, kommuner og politikere deltatt i ulike arbeidsgrupper og diskusjonsfora. Debatter har gått i media, og det har blitt arrangert folkemøter.

– Engasjement og uro er naturlig når vi diskuterer store endringer i full åpenhet. Fremtidens pasienter er tjent med at flest mulig kjenner til de utfordringene sykehuset har og deltar i debatten.

Regjeringen legger frem sin nasjonale helse- og sykehusplan denne høsten. Etter den tid kan styret behandle en endelig og detaljert Utviklingsplan 2030, som vil være tilpasset de nasjonale føringene.