KRS247.no

Henter værvarsel...

Stevner staten med krav om omgjøring av utvisningsvedtak

De to utviste forskerne som jobbet på Universitetet i Agder har i dag stevnet staten Norge for Oslo tingrett med et krav om å få omgjort utvisningsvedtaket.

Advokat Nils Anders Grønås, som representerer den kinesiske stipendiaten, sier til NRK at han håper saken vil bli berammet i rettssystemet snarest mulig. I stevningen til tingretten mener advokaten at grunnlaget for utvisningen er for tynt.

I tillegg har han ikke fått innsyn i saksdokumentene, noe som gjør det vanskelig å vurdere innholdet i vedtaket. Norske myndigheter tror at den kinesiske stipendiaten er en del av et forskningsmiljø i Kina, som jobber med å utvikle masseødeleggelsesvåpen til fordel for de militære myndighetene i det landet.

Advokat Arild Humlen, som representerer professoren som fortsatt er ansatt ved universitetet, støtter Grønås sin mening om saksgrunnlaget og mener rettssikkerheten ikke blir ivaretatt når de ikke får innsyn.

Humlen sier til NRK, at utvisningsvedtaket ikke er i samsvar med de minimumskrav av innsyn som menneskerettighetsdomstolen har satt.