KRS247.no

Henter værvarsel...

Sparket i gang nytt prosjekt for en grønnere by

Åtte bedrifter fra Kristiansand var i dag samlet til Kick-off for pilotprosjektet «Miljøledelse i Kristiansandsregionen.  Samlingen er initiert av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som har oppfordret sine medlemsbedrifter til å vise miljøansvar i praksis ved å bli Miljøfyrtårn.

Foreningen samarbeider med Kristiansand kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn om pilotprosjektet hvis mål er å øke bevisstheten om miljøledelse og hvilke positive effekter dette kan ha på næringsutvikling. Et delmål er også å lage et verktøy for å kunne sertifisere flere virksomheter samtidig.

– Vi ønsker å dra Kristiansand i en mer miljøvennlig retning. For å få dette til må både det offentlige og private dra lasset sammen. Begge aktører har et viktig ansvar for å gjøre kloden mer grønn. Så derfor har vi satt oss sammen med Næringsforeningen og Kristiansand kommune for å prøve å finne en løsning for hvordan vi kan gjøre Kristiansand til den grønneste byen i Norge.  Det sier leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Linn Grøtberg.

Åtte medlemsbedrifter meldte sin interesse innen fristen og disse får nå et effektiv og gunstig sertifiseringsopplegg på veien til å bli Miljøfyrtårn.

– At en virksomhet er sertifisert med miljøfyrtårnmerket betyr at de har gått gjennom hele driften. De har sett på avfallsrutiner, energisparing. De har sett på transport, hvordan man gjør innkjøp og hvordan rutiner er i forhold til arbeidsmiljø. For å forberdre alle disse punktene. Et miljøfyrtårn oppfyller en del krav som vi har definert og dermed kan vi ettertrykkelig erklære at viksomheten er god på miljø, sier Grøtberg.

(artikkelen fortsetter under bildet)

grethe broen

Markedssjef for Studentsamskipnaden i Agder, Grethe Broen (Foto: Pål Lomeland)

Markedssjef for Studentsamskipnaden i Agder, Grethe Broen sier at det er flere grunner til at deres bedrift ønsker å ta del i prosjektet.

– Først og fremst fordi vi synes dette er veldig viktig. Vi ønsker å være med å ta det samfunnsansvaret det er å bli en miljøvennlig bedrift. Og vi er en stor bedrift med 200 ansatte som driver i syv forskjellige bransjer. Så det er en omfattende sak for oss, men vi mener det er viktig å ta miljøansvar.

Tidligere er Studentsamskipnaden i Bergen blitt miljøfyrtårnsertifisert. Nå skal også kollegene i Kristiansand ta større miljøansvar.

– For oss betyr det først og fremst at vi er med å tar et samfunnsansvar. På den andre siden har vi mange studenter som er veldig opptatt av miljøspørsmål. Derfor er det viktig å være med på å skape positive holdninger, og å vise at vi, ved hjelp av enkle justeringer, kan bidra til endring, sier Broen.

– Hvilke forventninger har Studentsamskipnaden til dette prosjektet?

– Vi forventer at vi skal bli grønnere enn i dag. At vårt omdømme blir enda bedre og at vi får ansatte og studenter blir mer miljøbevisste både på arbeidsplassen og hjemme, sier Broen.

Foruten Studentsamskipnaden i Agder er Bjorvand, Aptum, Røinaas Bilforretning, Netped, Mediepartner, Klubben og Kreditorforeningen med i prosjektet.