KRS247.no

Henter værvarsel...

Sørlandsbanen kan bli en time kortere

Jernbaneverket har i dag kommet med sin avgjørelse til hvilket alternativ de vil gå for i planen om å slå sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Dette valget vil gjøre det mulig å reise til Oslo på 3 timer og 23 minutter.

– Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når vi regner med ringvirkningene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Av de tre alternativene, valgte Jernbaneverket å gå videre med det midterste alternativet. Det innebærer at den nye sammenslåtte Sørlandsbanen vil gå via Porsgrunn med stopp i Tangen for fjerntogtrafikken. Fra Tangen vil det da være mulig å ta transport videre til Kragerø.

Anbefalingen innebærer også et dobbeltspor som vil gjøre det mulig å kjøre flere tog.

– Analysene viser at toget vil ta en økt andel av markedet med en så kort reisetid, sier Elisabeth Enger.

Men ligger fortsatt langt fram i tid. I rapporten står det skrevet at de lar investeringen være planlagt mellom 2030 og 2035, med åpning i 2035. Det da i tråd med samfunnsmålet for prosjektet:

«Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked.»