KRS247.no

Henter værvarsel...

Snart blir vannkraften datastyrt

Agder Energi og Universitetet i Agder går sammen om et samarbeidsprosjekt som blir det første av sitt slag i verden. De vil at datamaskiner selv skal styre kraftproduksjonen.

– Kraftproduksjon er så komplekst at det er vanskelig å få de matematiske modellene til å treffe virkeligheten. Det er mye usikkerhet forbundet med å planlegge for nedbør og strømpriser i fremtiden, og det er også mye usikkerhet rundt fysikken i systemet, sier professor Ole-Christoffer Granmo, ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder (UiA) i en pressemelding som er lagt ut på både nettsidene til UiA og Agder Energi.

Prosjektet har fått navnet Generic Hydropower Optimization Using Deep Reinforcement Learning og har et budsjett på 5,4 millioner kroner.

– Vi ønsker å være med på dette for å forbedre måten vi disponerer vannressursene på. UiA er ledende i Norge på kunstig intelligens, og vi ønsker å støtte opp om den lokale kunnskapen og kompetansen som finnes der, sier Bernt Viggo Matheussen, leder for avdeling for hydrologi og meteorologi hos Agder Energi.