KRS247.no

Henter værvarsel...

Sivilforsvaret styrker beredskapen lokalt

Sivilforsvaret etablerer seks mobile forsterkningsenheter som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. En av disse plasseres i Kristiansand.

Det er direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som skriver dette på sine nettsider.

– Vi har stor tro på konseptet og mannskapene kommer til å være et viktig bidrag ved store branner, flommer, leteaksjoner, ekstremvær og naturkatastrofer, sier Arnstein Pedersen, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret i Norge.

De nye enhetene skal plasseres i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland, Kristiansand og Bodø i perioden 2015-2017.

Enhetene er satt opp med to avdelinger. Den ene avdelingen spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre avdelingen spesialiserer seg på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei. Hver avdeling er satt opp med 24 tjenestepliktige. Avdelingene er en del av den ordinære sivilforsvarsstyrken.